DataLife Engine > Новини профспілки > Причина смерті – Метінвест.

Причина смерті – Метінвест.


28-05-2021, 20:11. Разместил: Admin
Причина смерті – Метінвест.

Причина смерті – Метінвест.

Протягом трьох років в ПрАТ «МК „Азовсталь“ відбулося три смертельні випадки, пов'язані з отруєнням газами. 16 березня 2018 року в доменному цеху отруївся доменним газом при виконанні робіт САРАНА АРТЕМ, сиротами залишилися двоє дівчаток і інвалід дружина.

06 листопада 2018 відбувся смертельний випадок в конвертному цеху з ОСІЧЕВИМ ВІКТОРОМ, причина смерті все та ж — отруєння газом, сиротою залишилася дочка. І 01 травня 2021 року в великосортовому прокатному цеху стався смертельний випадок за тією ж причиною смерті — отруєння змішаним газом з БОТЮКОМ ВОЛОДИМИРОМ. Тільки один з цих трьох випадків був визнаний комісією з розслідування нещасний випадків зі смертельними наслідками як нещасний випадок на виробництві, який стався з Сараною Артемом. У випадку з Осічевим Віктором комісія з розслідування нещасного випадку не визнала його як нещасний випадок на виробництві, головою комісії з розслідування був представник Держпраці в Донецькій області Кульбаба Максим. Те, що державний орган, який повинен захищати інтереси працюючих громадян, не виконує свої функції всім відомо, як і відомо те, що держслужбовців Держпраці неодноразово правоохоронні органи ловлять на отриманні хабарів.
Про це навіть писав колишній Генеральний прокурор України на своїй сторінці в ФБ.
Причина смерті – Метінвест.


Але те, що державні органи які признані захищати інтереси працюючих встають на захист інтересів олігархів, в нашій країні вважається нормою. Але й те, що правоохоронні органи залишаються сліпі і глухі до смертельних випадків на ПрАТ „МК „Азовсталь“ є підтвердженням того, що наша з вами країна має мафіозну систему управління, де панує не професіоналізм, а кумівство і зв'язки. Так як смертельний випадок з Ботюком Володимиром стався в святкові дні, то його сховали від розголосу, в зв'язку з тим, що керівництво комбінату, а зокрема генеральний директор Цкітішвілі Е. покриває начальника газового цеху Носачова Романа, якого 29 березня 2017 року було запрошено на роботу на комбінат з Єнакієво, тобто з окупованої території. З інсайдерських джерел нам стало відомо про подробиці того, що сталося.

30 квітня 2021 року персоналом газового цеху була вийнята заглушка вузла відключення змішаного газу. З приходом Носачова Р. персонал газового цеху почав виконувати роботи без складання ПОР, слід зазначити, що засувка 1300 мм в конверторному цеху перебуває в заклиненому напіввідкритому положенні, а наступна за нею не підключена до електромережі. Ботюк Володимир слюсар-ремонтник 6 розряду в ніч з 1 на 2 травня 2021 року виконуючи газові роботи по заміні крана на трубопроводі змішаного газу печі № 2. Крупносортовий прокатний цех в ту ніч знаходився в простої. В 5–40 ранку виявили його тіло, причиною смерті є отруєння змішаними газами. Те, що він дотримувався всіх заходів безпеки при роботі, підтверджені нарядом-допуском.

Таким чином, три смертельні випадки отруєння газом протягом трьох років говорять про те, що в газовому господарстві комбінату на керівній посаді перебуває людина, яка не справляється зі своїми обов'язками. При цьому він влаштував справжнє переслідування колишньому начальнику цеху Саврову Костянтину, який володіє всіма питаннями перевищення начальником газового цеху Носачова цеху своїх службових повноважень. З моменту призначення його начальником цеху, Носачів Р. дав команду збільшити тиск в газових мережах доменних газів з 700 мм до 1000 мм, також систематично дає розпорядження на переписування агрегатного журналу, запис якого не відповідає виписаним нарядами-допусками для того, щоб уникнути відповідальності.

Підміна фактів, листування журналів, спотворення інформації — це звичайна відмінна риса і методика керівництва цехів комбінату для зняття з себе відповідальності за смерть працівників і перекладання провини в їх смерті на самих працівників. І при цьому людей, які сміють доповідати керівництву комбінату Цкітішвілі Е. про допущення порушень негайно піддають гонінням аж до звільнення, придумуючи скорочення штатів і уявну реорганізацію.
В кінцевому підсумку професіоналізм і відповідальність за свою роботу нівелюється керівництвом, і при цьому з методичністю стимулюються фальсифікації і підміна. Так що це за територія Метінвест, де життя людей є розмінною монетою бездарних начальників? Питання риторичне. Бо відповідь на нього давно знайшли самі люди, називаючи це підприємство „Смертінвестом“.

Власники комбінатів зацікавлені не в збереженні життів працівників, а в підкупі представників держорганів і судів, тому що багатотисячний колектив металургів для них просто пил під ногами, а людські життя працюючих не представляють для них ніякої цінності.
Як цьому протистояти-відповідь дуже проста: потрібно вступати в незалежну профспілку «Солідарність“, і відстоювати разом з іншими учасниками профспілки своє право не тільки на гідну зарплату, а й на життя. І чим скоріше кожен зрозуміє, що це йому необхідно як повітря, тим швидше відбудуться зміни умови праці та розмір зарплатні, а також і клімат в трудовому колективі.

Вікторія Прідущенко

Переклад російською


Причина смерти – Метинвест.


На протяжении трех лет в ЧАО «МК „АЗОВСТАЛЬ“ произошло три смертельных случая, связанные с отравлением газами. 16 марта 2018 года в доменном цеху отравился доменным газом при выполнении работ САРАНА АРТЁМ, сиротами остались две девочки и инвалид жена.

06 ноября 2018 произошел смертельный случай в конвертном цеху с ОСИЧЕВЫМ ВИКТОРОМ, причина смерти все та же — отравление газом, сиротою осталась дочь. И 01 мая 2021 года в крупносортном прокатном цехе произошел смертельный случай по той же причиной смерти – отравление смешанным газом с БОТЮКОМ ВЛАДИМИРОМ. Только один из этих трех случаев был признан комиссией по расследованию нечастных случаев со смертельным исходом как несчастный случай на производстве, который произошел с Сараной Артёмом. В случае с Осичевым Виктором комиссия по расследованию нечастного случая не признала его как несчастный случай на производстве, председателем комиссии по расследованию был представитель Гоструда в Донецкой области Кульбаба Максим.

То, что государственный орган, который должен защищать интересы работающих граждан, не выполняет свои функции всем известно, как и известно то, что госслужащих Гоструда неоднократно правоохранительные органы ловят на получении взяток.
Об этом даже писал бывший Генеральный прокурор Украины на своей странице в ФБ.
Причина смерті – Метінвест.


Но то, что государственные органы признанные защищать интересы работающих, встают на защиту интересов олигархов, в нашей стране считается нормой. Но и то, что правоохранительные органы остаются слепы и глухи к смертельным случаям на ЧАО „МК „АЗОВСТАЛЬ“ является подтверждением того, что наша с вами страна имеет мафиозную систему управления, где царит не профессионализм, а кумовство и связи. Так как смертельный случай с Ботюком Владимиром произошел в праздничные дни, то его скрыли от огласки, в связи с тем, что руководство комбината, а в частности генеральный директор Цкитишвили Е. покрывает начальника газового цеха Носачова Романа, который 29 марта 2017 года был приглашен на работу на комбинат с Енакиево, то есть с оккупированной территории. Из инсайдерских источников нам стало известно о подробностях случившегося.

30 апреля 2021 года персоналом газового цеха была вынута заглушка узла отключения смешанного газа. С приходом Носачева Р. персонал газового цеха начал выполнять работы без составления ПОР, следует отметить, что задвижка 1300 мм в конверторном цеху находиться в заклиненном полуоткрытом положении, а следующая за ней не подключена к электросети. Ботюк Владимир слесарь-ремонтник 6 разряда в ночь с 1 на 2 мая 2021 года выполняя газовые работы по замене крана на трубопроводе смешанного газа печи № 2. Крупносортно- прокатный цех в ту ночь находился в простое. В 5–40 утра обнаружили его тело, причиной смерти является отравление смешанными газами. То, что он соблюдал все меры безопасности при работе, подтверждены нарядом-допуском.

Таким образом, три смертельных случая отравления газом на протяжении трех лет говорят о том, что в газовом хозяйстве комбината на руководящей должности находится человек, который не справляется со своими обязанностями. При этом он устроил настоящее преследование бывшему начальнику цеха Саврову Константину, который владеет всеми вопросами превышения начальником газового цеха Носачевым цеха своих служебных полномочий. С момента назначения его начальником цеха, Носачов Р. дал команду увеличить давление в газовых сетях доменных газов с 700 мм до 1000 мм, также систематически дает распоряжения на переписывание агрегатного журнала, запись которого не соответствует выписанным нарядам-допускам для того, чтобы избежать ответственности.

Подтасовывание фактов, переписка журналов, искажение информации — это обычная отличительная черта и методика руководства цехов комбината для снятия с себя ответственности за смерть работников и перекладывания вины в их смерти на самих работников. И при этом людей, которые смеют докладывать руководству комбината Цкитишвили Э. о допущении нарушений немедленно поддают гонениям вплоть до увольнения, придумывая сокращения штатов и мнимую реорганизацию.
В конечном итоге профессионализм и ответственность за свою работу нивелируется руководством, и при этом методично стимулируются фальсификации и подлог. Так что это за территория Метинвест, где жизни людей является разменной монетой бездарных начальников? Вопрос риторический. Ибо ответ на него давно нашли сами люди, называя это предприятие „Смертинвестом“.

Владельцы комбинатов заинтересованы не в сохранении жизней работников, а в подкупе представителей госорганов и судов, потому что многотысячный коллектив металлургов для них просто пыль под ногами, а человеческие жизни работающих не представляют для них никакой ценности.
Как этому противостоять -ответ очень простой: нужно вступать в независимый профсоюз «Солидарность“, и отстаивать вместе с другими участниками профсоюза свое право не только на достойную зарплату, но и на жизнь. И чем раньше каждый поймет, что это ему необходимо как воздух, тем быстрее наступят изменения и в условиях труда и в размере зарплаты, а также климат в трудовом коллективе.

Виктория Придущенко.все для dle
Вернуться назад